Shamir Autograph Urban™

Twój miejski świat

Życie w mieście charakteryzuje pęd. Codziennie funkcjonowanie w środowisku mieniących się świateł LED, mnogości obrazów i tekstów dostarcza naszym oczom wielu bodźców. Czy przebywając na zewnątrz, pośród znaków drogowych i reklam, czy przy biurku, korzystając z urządzeń multimedialnych, nieustannie mobilizujemy nasz wzrok, by dostosował się do tempa współczesnego życia. Dlatego firma Shamir zaprojektowała soczewki Shamir Autograph Urban™, obecnie najbardziej miękką konstrukcję gwarantującą szybką i łatwą adaptację w środowisku miejskim.

MIEJSKIE ŻYCIE – SPECJALNE POTRZEBY

Badania kliniczne wykazują, że współcześni młodzi prezbiopi żyjący w środowisku miejskim, dostarczającym wielu bodźców wzrokowych i zmuszającym do korzystania z urządzeń cyfrowych, mają wyraźne preferencje. Oczekują miękkich soczewek progresywnych, nawet kosztem utraty szerokiego pola widzenia. Zależy im na komforcie widzenia, który pozwala na szybkie i łatwe skupienie się głównie na bliskiej i pośredniej odległości. Stosując swoją innowacyjną technologię w soczewkach Autograph Urban™, firma Shamir dokładnie to oferuje ich użytkownikom.

TECHNOLOGIA INTELLICORRIDOR™

Wyraźniejsze widzenie dzięki wyjątkowej strefie progresji To technologia odpowiedzialna za analizę przebiegu wiązki światła w strefie progresji, umożliwiająca projektantom Shamir kontrolę mocy soczewki w dowolnym jej punkcie. Technologia ta umożliwia zaprojektowanie soczewek o strefie progresji optymalnie dostosowanej do wykonywania określonych zadań. Osiągnęliśmy doskonałą kontrolę części soczewki odpowiedzialnej za bliż i odległości pośrednie, bez kompromisu w widzeniu dali. Shamir Autograph Urban™ to idealne soczewki dla osób przebywających na co dzień w środowisku miejskim.

MOCNE STRONY

Shamir URBAN™ to nowa konstrukcja zapewniająca szybką adaptację i płynne przejścia pomiędzy polami widzenia. Wyjątkowo spełnia potrzeby prezbiopów funkcjonujących na co dzień w środowisku miejskim jak również osób korzystających z soczewek progresywnych po raz pierwszy.

» Najbardziej miękka konstrukcja

» Szerokie pole widzenia dla szybkiej i łatwej adaptacji

» Płynne przejścia pomiędzy strefami soczewki

» Odpowiednie do większości opraw okularowych

 

 

 

 

Shamir Autograph Urban™

© 2011 Shamir Optical Industry Ltd. designed by studio3